VAN A TOT Z VEILIGHEID!
 


ABC BHV 

Elk bedrijf heeft volgens de Arbowet (afhankelijk van de grote) één of meerdere bedrijfshulpverleners nodig. U begrijpt wel dat het dan ook een verplichting is. ABC BHV is een van de diensten welke ABC VEILIG verzorgt voor de klanten.

Wij kennen 4 soorten opleidingen.
Te weten:
- Basiscursus BHV inclusief AED. 
- Herhalingscursus BHV inclusief AED. 
- Instructie Kleine blusmiddelen. 
  

- Ontruiming oefening.
Tijdens ons opleidingen komt de theorie, maar vooral ook de praktijk aan bod. Van reanimatie, AED en verbandleer, tot het gebruik van blusmiddelen en de communicatie met de professionele hulpdiensten worden door een gediplomeerd opleider behandeld
De taken die een bedrijfshulpverlener moet kunnen uitvoeren bestaat uit
Het verlenen van eerste hulp en het bestrijden van een beginnende brand. Daarnaast het evacueren van werknemers en bezoekers bij noodsituaties.
BHV-opleiding, de onderdelen:

 • het verlenen van eerste hulp
 • brandbestrijding, ontruiming en communicatie
 • Werken met een Brand meld centrale.

BHV-opleiding, de onderwerpen:

 • vitale functies van het lichaam
 • reanimatie en AED
 • ernstige wonden
 • botbreuken
 • ontruiming
 • taken van de bedrijfshulpverlener
 • theorie brandbestrijding
 • blussen met diverse blusmiddelen


Bij succesvolle deelname aan de opleiding ontvangt u het certificaat. Het certificaat heeft een geldigheid van één jaar. Na dit jaar is een herhalingstraining raadzaam, zodat uw vaardigheden op peil blijven.


Open inschrijving:

Er zijn nog enkele dagen vrij in de agenda.

Risico-Inventarisatie en -Evaluatie

Een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) beschrijft de risico's in het bedrijf op het gebied van gezondheid en veiligheid van de werknemers. Hiermee krijgt een werkgever snel inzicht in de situatie en kan hij zien waar verbeteringen in de onderneming nodig zijn.

Een RI&E is een verplicht onderdeel van de Arbowet. Iedere werkgever moet er dus een hebben.

Bij een bedrijfsbezoek kan de inspecteur sinds 23 juli 2019 direct boetes uitschrijven, u krijgt niet meer eerst een waarschuwing. De boetes zijn toen bovendien verhoogd naar maximaal € 4500 voor het niet hebben van een RI&E (was € 3000) en € 3000 voor het ontbreken van het Plan van aanpak (was € 750).

Te behalen resultaat
Zorgen voor een veilige en gezonde omgeving voor de medewerkers alsmede voor derden.

Werkwijze

In een gesprek en een ronde door het bedrijf nemen we de aspecten door welke van toepassing zijn
op het bedrijf. Er volgen een aantal gesprekken met medewerkers. Zodra de risico's in kaart zijn
gebracht, wordt de RI&E uitgewerkt en wordt er een plan van aanpak gemaakt. 

AGENDA
- Inventarisatie van de Risico’s inclusief voorbereiding
- Uitwerken van de Risico's in een RI&E met plan van aanpak 
- Toetsen van de RI&E
- Evalueren Risico's met plan van aanpak